GEOKARP
Waldemar Karpowicz
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Realizacje
Sprzęt pomiarowy i oprogramowanie pozwala nam wykonać praktycznie każde zadanie  geodezyjne
zarówno w terenie, jak i w biurze. 


Obecnie specjalizujemy się w pracach związanych z melioracjami. W związku z tym wykonujemy wszelkie pomiary potrzebne projektantom do rozwiązania zadań zapewniających jak najlepsze zaopatrzenie gleby w wodę. Kolejny etap tych prac, to wykonanie reperów  roboczych, tyczenie rowów, wałów, urządzeń, dren. Ostatnim etapem jest pomiar powykonawczy urządzeń wodnych i aktualizacja użytków gruntowych. 
 
Pracowaliśmy przy budowie ferm wiatrowych. Pierwszym etapem były podziały nieruchomości pod wiatraki, w dalszej kolejności wykonywaliśmy bardzo szczegółowe mapy do celów  projektowych. Na tych mapach pracowali projektancji, którzy symulowali między innymi transport elementów siłowni wiatrowch. 
 
Braliśmy udział przy budowie betonowych chłodni na warzywa i betonowych wiat na skrzynie. W związku z tym wykonywaliśmy podziały nieruchomości, mapę do celów projektowych, pomiary mas ziemnych, tyczenie obiektów, placy, dróg dojazdowych, lokalizacji urządzeń podziemnych. Tyczenie budowli było dla nas szczególnym wyzwaniem, gdyż były to bardzo duże obiekty, składane jak klocki.  
 
Wykonywaliśmy również: 
- obsługę geodezyjną od A-Z stacji paliw i LPG, osiedli mieszkaniowych. 
- tyczenie masztów telefonii GSM, 
- mapy do celów projektowych pod sieci telekomunikacyjne, wodociągowe, gazownicze, ciepłownicze, 
   kanalizacyjne, inwestycje drogowe ( byłem podwykonawcą przy A1). 
- pomiary pionowości masztów 
- pomiar profili dna kanałów żeglownych - przekroje poprzeczne, podłużne 
 
Wykonaliśmy pracę polegającą na wczytaniu do oprogramowania komputerowego starych projektów  z przebiegiem urządzeń podziemnych
i utworzyliśmy z tego pliki *.kmz służące do lokalizacji  położenia tych urządzeń za pomocą podłączonego do internetu smartfona. Lokalizacja tych urządzeń podziemnych mogła być pomocna przy ich remoncie. Obszar opracowania - ok. 800ha. 
 
Pomiary pod inwentaryzacje architektoniczne - kościoły, skomplikowane budowle nadziemne  i podziemne. 
 
Wykonujemy obsługę geodezyjną jednostek samorządowych i osób fizycznych.