GEOKARP
Waldemar Karpowicz
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Oferta
Sprzęt pomiarowy i oprogramowanie pozwala nam wykonać praktycznie każde zadanie  geodezyjne
 zarówno w terenie, jak i w biurze. 


Obecnie wykonujemy: 
 • podziały nieruchomości 
 • rozgraniczenia nieruchomości 
 • wznowienia punktów granicznych 
 • opracowania geodezyjne do celów prawnych 
 • badania ksiąg wieczystych
 • inwentaryzacje powykonawcze obiektów
  budowlanych do odbioru budowlanego 

 • pomiary powierzchni lokali użytkowych,
  hal, pomieszczeń mieszkalnych 

 • zmiany użytków gruntowych po inwestycjach  

 • plotowanie map i rysunków - format A4-A1+ 
 • tworzymy pliki *.kmz obiektów 
 • inne prace nietypowe 

 • mapy dla celów projektowych w formatach: *.dgn, *.dwg, *.dxf, *.pdf 
 • wektoryzacja i kalibracja skanów - pdf, jpg 
 • wytyczenie 3D obiektów na gruncie 
 • pomiary mas ziemnych  
 • badanie pionowości obiektów 
 • pomiar XYH niedostępnych punktów 
 • wytyczanie reperów roboczych 
 • pomiary niwelacyjne tras –
  - sporządzanie profili podłużnych i poprzecznych